Chcesz kandydować w wyborach samorządowych – czy wiesz, jak dużo i co zmieniło się w Kodeksie Wyborczym po najnowszej nowelizacji? Będziesz głosował w wyborach samorządowych – Ciebie też czekają spore zmiany. Sprawdź!

Prezydent RP Andrzej Duda 16 stycznia 2018 r. podpisał zmiany w ustawach, dotyczące m.in. sposobu przeprowadzania wyborów i kampanii wyborczej. Zobacz, co się zmieniło:

 

GŁOSUJESZ? Najważniejsze zmiany dla wyborców:

 • Wybierasz samorządowców nie na 4, a na 5 lat – kadencja samorządów została wydłużona.
 • Jeśli mieszkasz w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, będziesz głosował na radnych gminy w okręgu jednomandatowym (JOW), tak jak ostatnio – tzn. w Twoim okręgu nie będzie list kandydatów komitetów wyborczych, tylko pojedynczy kandydaci. Do rady wejdzie ten z największą liczbą głosów (ordynacja większościowa).
 • Jeśli mieszkasz w gminie większej niż 20 tys. mieszkańców, w mieście – znów zagłosujesz na kandydatów wybieranych z list przedstawionych przez komitety wyborcze. Tutaj obowiązywać będzie ordynacja proporcjonalna, nie zawsze więc do rady (lub sejmiku) wejdą kandydaci z największą liczbą głosów, liczyć się będzie także wynik ich komitetu wyborczego.
 • Najpóźniej 21 dni przed wyborami w Twojej skrzynce pocztowej pojawi się druk z informacją o terminie wyborów, godzinach otwarcia lokali wyborczych i innych informacjach dotyczących głosowania.
 • Jeśli komitetów będzie dużo, możesz podczas głosowania znowu zobaczyć tzw. „książeczkę wyborczą” – będzie ona jednak inaczej skonstruowana. Wcześniej na jej pierwszej stronie była lista kandydatów komitetu, który wylosował nr 1. To myliło wiele osób, które uważały, że już na tej pierwszej karcie trzeba zaznaczyć krzyżykiem jakieś nazwisko – gdy tymczasem jeden głos przypadał na całą książeczkę (np. w wyborach do sejmiku).
  Teraz na pierwszej karcie książeczki zobaczysz tytuł, na drugiej – spis treści z nazwami komitetów, dopiero od trzeciej strony pojawią się listy z kandydatami.
 • Głosowanie będzie odbywać się w godz. 7.00 – 21.00 w dniu wolnym od pracy.
 • Osoby niepełnosprawne (ale tylko one) będą mogły zagłosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania trzeba będzie zgłosić komisarzowi wyborczemu nie później niż na 15 dni przed wyborami, a do zgłoszenia dołączyć także orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Osoby, które nie są niepełnosprawne, ale nie są w stanie dotrzeć do lokalu wyborczego, będą mogły głosować przez pełnomocnika.
 • Głosem ważnym będą od tej pory nie dwie przecinające się linie wstawione w odpowiednią kratkę, ale „co najmniej dwie przecinające się linie” w kratce. Czyli linii przecinających się może być więcej (możesz np. narysować gwiazdkę 😉 ) – a głos nadal będzie ważny.
 • Ważny będzie także głos na karcie do głosowania, na której pojawia się dodatkowe zapiski, znaki czy nazwiska.
 • Urna, do której będziesz wrzucać głos, będzie przezroczysta – to jest zmiana wprowadzona już wcześniejszymi przepisami.

KANDYDUJESZ?  Najważniejsze dla Ciebie zmiany w wyborach samorządowych:

 • Kadencja samorządów została wydłużona z 4 do 5 lat, czyli jeśli zostaniesz wybrany/-a – to na 5 lat.
 • W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców wybory na radnych gminy będą odbywać się w okręgach jednomandatowych (JOW-y), tak jak ostatnio. Czyli nie będziesz kandydował/-a z listy komitetu w okręgu, bo taka lista nie powstanie – będą pojedynczy kandydaci. Do rady wejdzie ten z największą liczbą głosów (ordynacja większościowa).

  Potrzebujesz wsparcia podczas przygotowania do wyborów, planowania kampanii wyborczej, podczas samej kampanii? Zapraszam do kontaktu! Proponuję szkolenia z marketingu politycznego online, także ekskluzywne w formie „jeden na jeden”!
 • We wszystkich gminach większych niż 20 tys. mieszkańców, także w miastach –obowiązywać będzie ordynacja proporcjonalna. Oznacza to, że komitety będą wystawiały listy kandydatów w okręgach wyborczych. Będzie więc miało znaczenie, które miejsce na liście dostaniesz.
  Oczywiście zawsze najłatwiej mają liderzy list – wielu wyborców głosuje właśnie na nich, jeśli chcą poprzeć konkretny komitet, a nie mają wybranego kandydata (tzw. głosowanie na szyld). Co nie znaczy, że radni z kolejnych miejsc nie mają szans! Dużo zależy od całego wyniku komitetu wyborczego w danym okręgu – im więcej głosów zbierze cała lista, tym więcej radnych wprowadzi dany komitet. Oraz oczywiście od kampanii wyborczej.
 • Nawet w małych gminach do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego będą obowiązywały listy wyborcze (ordynacja proporcjonalna).
 • Nowy Kodeks Wyborczy ogranicza liczby radnych wybieranych z jednego okręgu wyborczego w wyborach do rady gminy pow. 20 tys. mieszkańców – ma to być od 5 do 8 radnych (do tej pory: od 5 do 10);
  – natomiast nie zmienia się liczby radnych w wyborach do rady powiatu i do sejmiku wojewódzkiego. W okręgu wyborczym do rady powiatu ma być wybieranych od 3 do 10 radnych, a w sejmiku – od 5 do 15.
 • Nie wiadomo na razie, jakie będą granice okręgów wyborczych. Mają je wyznaczyć rady i sejmiki w ciągu 60 dni od wejścia w życie znowelizowanej ustawy (czyli do końca marca 2018), a od 1 stycznia 2019r. będą to robili nowi komisarze wyborczy. Dotychczasowi tracą swoje funkcje w dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy.
 • Od 2018 roku wójtowie, burmistrzowie i prezydenci będą mogli sprawować swoje funkcje maksymalnie przez dwie kadencje. Ostatecznie zdecydowano, że prawo to nie będzie działać wstecz – czyli nie ma znaczenia, ile kadencji sprawowali ww. samorządowcy przed zmianą przepisów.
 • Nie można będzie kandydować jednocześnie na wójta/ burmistrza/ prezydenta oraz: do INNEJ rady gminy (czyli w gminie, w której kandyduje się w wyborach bezpośrednich, można startować też na radnego); do rady powiatu, do sejmiku, czy na wójta/ burmistrza/ prezydenta innej gminy.
 • Niewiele zmienia się, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Nadal nie można jej prowadzić: na terenach urzędów państwowych i sądów, na terenie jednostek podległych MON, na terenie szkół wobec uczniów (przy czym nie są agitacją wyborczą prowadzone przez szkołę lekcje edukacji obywatelskiej); na terenie zakładów w pracy w sposób zakłócający ich normalne funkcjonowanie.
 • Ciekawa zmiana dotyczy obowiązkowego uprzątnięcia materiałów wyborczych w ciągu 30 dni od wyborów. Kto tego nie zrobił, płacił karę. Teraz zrobiono tu wyjątek. Jeśli plakaty, banery itp. wiszą na nieruchomościach, obiektach i urządzeniach należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej – za zgodą właściciela mogą wisieć dłużej. Nie określone, o ile dłużej. Czyli – zawsze?
 • Podczas głosowania może znowu pojawić się tzw. „książeczka wyborcza” – będzie ona jednak inaczej skonstruowana niż dotychczas. Wcześniej na pierwszej stronie była lista komitetu, który wylosował nr 1. Teraz na pierwszej karcie książeczki znajdzie się tytuł, na drugiej – spis treści z nazwami komitetów, dopiero od trzeciej strony zaczną się listy z kandydatami.
 • Przebieg wyborów w każdym lokalu wyborczym ma być transmitowany na żywo w internecie, lub – w przypadku braku możliwości technicznych – nagrywany video.

Potrzebujesz wsparcia podczas przygotowania do wyborów, planowania kampanii wyborczej, podczas samej kampanii? Zapraszam do kontaktu! Proponuję szkolenia z marketingu politycznego online, także ekskluzywne w formie „jeden na jeden”!

Sporo nowych przepisów dotyczy wyboru komisarzy, Państwowej Komisji Wyborczej oraz sposobu liczenia głosów (dokładnie określono tę procedurę), ale to jest istotne głównie dla organizujących wybory i członków komisji wyborczych oraz obserwatorów głosowania. Do tego tematu jeszcze wrócę.