Jak rozwiązujesz konflikty? Sprawdź! Profesjonalny test

Ponieważ baaardzo lubicie testy  🙂 , dziś kolejny profesjonalny test, który pozwoli Wam odkryć swoje mocne strony – i te, nad którymi warto jeszcze popracować. Tym razem test Thomasa Killmana (od nazwisk dwóch badaczy) –  pozwoli sprawdzić, w jaki sposób najczęściej rozwiązujecie konflikty.

Kenneth Thomas i Ralph Kilmann już w 1970 roku zidentyfikowali pięć głównych stylów traktowania konfliktu, które różnią się stopniem współpracy i asertywności. Wg nich każdy człowiek ma swój preferowany styl rozwiązywania konfliktu. Ich test pomaga go ustalić.

To ważne, by być świadomym swojego stylu rozwiązywania sytuacji trudnych i problemowych. Jak łatwo można odkryć, analizując wyniki testu, każdy styl rozwiązywania konfliktów bywa przydatny – wszystko zależy od sytuacji, ludzi i celu, jaki chcesz osiągnąć. Czasem lepiej jest unikać, czasem – dostosować się, a czasem – stanąć do konfrontacji. Większość z nas ma dość wysokie wyniki w dwóch lub trzech stylach, pozostałe wykorzystuje rzadziej. Na pewno warto zwrócić uwagę na ten styl, w którym nie masz praktycznie żadnych punktów, a także na ten, w którym liczba punktów jest znacząco większa niż w innych. Wyniki pokazują wówczas, że być może podchodzisz do konfliktów bardzo jednorodnie (czyli np. zawsze ich unikając albo zawsze doprowadzając do konfrontacji) – a to nie jest wcale dobry układ, bo mocno Cię ogranicza, także w świadomym osiąganiu zamierzonych celów.

Test pokazuje również, w jaki sposób odbierają Cię ludzie, tzn. jakiego Ciebie widzą w pierwszym momencie, gdy dochodzi do konfliktu. Świadomość własnych zachowań w tak emocjonalnych zazwyczaj sytuacjach pomaga zrozumieć niektóre reakcje naszych bliskich czy współpracowników.

Trzymam kciuki i pamiętaj – każdy styl rozwiązywania konfliktów jest przydatny.

 

Twój styl rozwiązywania konfliktów  – test Thomasa Killmana

Poniższe zdania odnoszą się do sytuacji konfliktowych lub negocjacyjnych. Dla każdej pary zdań opisujących możliwe reakcje zaznacz zdanie, które jest albo najbardziej charakterystyczne, albo bardziej prawdopodobne dla Twego zachowania. W różnych punktach zdania mogą się powtarzać.

 1. A. Są przypadki kiedy pozwalam innym wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie problemu.
  B. Zamiast negocjować zagadnienia sporne, próbuję podkreślić zagadnienia w których się zgadzamy.
 2. A. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe.
  B. Próbuję rozważyć wszystkie wątpliwości obu stron.
 3. A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji wyznaczonych celów.
  B. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki.
 4. A. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe.
  B. Czasami poświęcam własne życzenia dla życzeń innej osoby.
 5. A. Stale szukam pomocy innych przy wypracowaniu rozwiązania.
  B. Próbuję robić to, co jest konieczne aby uniknąć niepotrzebnych napięć.
 6. A. Próbuję unikać stwarzania sobie nieprzyjemności.
  B. Próbuję wygrać swoją pozycję.
 7. A. Próbuję odłożyć problem do chwili, kiedy mam trochę czasu na przemyślenie go. B. Rezygnuję z pewnych punktów w zamian za inne.
 8. A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów.
  B. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy.
 9. A. Uważam, że różnice nie zawsze są warte martwienia się o nie.
  B.Wkładam trochę wysiłku w osiągnięcie swojego celu.
 10. A. Twardo dążę do realizacji swych celów.
  B. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe.
 11. A. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy.
  B. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki.
 12. A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowałoby kontrowersje.
  B. Pozwolę mu utrzymać kilka jego punktów, jeśli on pozwoli mi utrzymać kilka moich.
 13. A. Proponuję rozwiązanie pośrednie.
  B. Obstaję przy realizacji swoich punktów.
 14. A. Przedstawiam mu swoje poglądy i pytam o jego.
  B. Próbuję wykazać mu logiczność i korzyści mojego stanowiska.
 15. A. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki.
  B. Próbuję robić to, co jest konieczne, aby uniknąć napięć.
 16. A. Próbuję nie ranić uczuć innej osoby.
  B. Próbuję przekonać inną osobę o zaletach mojego stanowiska .
 17. A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów.
  B. Próbuję robić to, co jest konieczne, aby uniknąć niepotrzebnych napięć .
 18. A. Jeżeli uszczęśliwi to drugą osobę, mogę pozwolić jej na zachowanie swych poglądów.
  B. Pozwolę mu utrzymać kilka jego punktów, jeśli on pozwoli mi utrzymać kilka moich.
 19. A. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy.
  B. Próbuję odłożyć problem do chwili, kiedy mam trochę czasu na przemyślenie go.
 20. A. Próbuję natychmiast zniwelować różnice naszych stanowisk.
  B. Próbuję znaleźć uczciwą kombinację zysków i strat dla nas obu.
 21. A. W nadchodzących negocjacjach spróbuję zwracać uwagę na życzenia drugiej osoby.
  B. Zawsze skłaniam się ku bezpośredniemu przedyskutowaniu problemu.
 22. A. Próbuję znaleźć stanowisko pośrednie między jego a moim.
  B. Domagam się uznania swoich życzeń.
 23. A. Bardzo często staram się zaspokoić wszystkie nasze życzenia.
  B. Są przypadki, kiedy pozwalam innym wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie problemu.
 24. A. Jeżeli stanowisko drugiego wydaje się być dla niego bardzo ważne, spróbowałbym wyjść naprzeciw jego życzeniom.
  B. Próbuję zmusić go do rozwiązania kompromisowego.
 25. A. Próbuję wykazać logiczne korzyści mojego postępowania.
  B. W nadchodzących negocjacjach spróbuję zwracać uwagę na życzenia drugiej strony.
 26. A. Proponuję rozwiązanie pośrednie.
  B. Prawie zawsze staram się zaspokoić wszystkie nasze życzenia.
 27. A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowałoby kontrowersje.
  B. Jeżeli uszczęśliwi to drugą osobę, mogę pozwolić jej na zachowanie swych poglądów.
 28. A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów.
  B. Zazwyczaj szukam pomocy innych przy wypracowywaniu rozwiązania.
 29. A. Proponuję rozwiązanie pośrednie.
  B. Uważam, że różnice nie zawsze są warte martwienia się o nie.
 30. A. Próbuję nie ranić uczuć innej osoby.
  B. Zawsze dzielę się problemem z inną osobą, abyśmy mogli go razem rozwiązać.

 

Klucz do testu – zaznacz swoje wyniki:

 1. Unikanie: 4b, 5b, 6b, 10a, 11b, 12a, 19a, 20b, 21a, 22b, 23a, 24b;
 2. Akomodacja/Dostosowywanie się: 4a, 5a, 6a, 13b, 14a, 15b, 16b, 17a, 18b, 28a, 29b, 30a;
 3. Kompromis: 7a, 8b, 9a, 10b, 11a, 12b, 16a, 17b, 18a, 25b, 26b, 27b;
 4. Rywalizacja: 1a, 2b, 3a, 7b, 8a, 9b, 13a, 14b, 15a, 19b, 20a, 21b;
 5. Współdziałanie: 1b, 2a, 3b, 22a, 23b, 24a, 25a, 26a, 27a, 28b, 29a, 30b;

 

Suma zaznaczeń:

0 – 1 /- bardzo rzadki

2 – 4 /- rzadki

5 – 7 /- średni

8 – 10 /- częsty

11 – 12 /- bardzo częsty

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Reakcje ludzi w sytuacjach konfliktowych wyznaczają dwie podstawowe, niezależne od siebie cechy – asertywność i kooperatywność (współpraca).

Człowiek asertywny to taki, który jest pewny siebie i stanowczy, który zachowuje się w sposób zdecydowany, bez lęku i wahań, ale bez agresji. Jest to ktoś, kto wytrwale dąży do swych celów. Przeciwieństwem asertywności jest niepewność, uleganie, brak wytrwałości i bierne poddawanie się okolicznościom.

Kooperatywność przejawia się we współdziałaniu po to, by osiągnąć korzystne dla obu stron wyniki, mimo że w danej sytuacji można by osiągnąć wyniki korzystne jedynie dla samego siebie. Człowiek kooperujący potrafi m.in. rezygnować z doraźnych i indywidualistycznych efektów na korzyść efektów odroczonych w czasie, które są możliwe do osiągnięcia przez współdziałanie z innymi.

 

A – UNIKANIE

Niska kooperatywność i niska asertywność powodują występowanie reakcji unikania. Człowiek o takich cechach wycofuje się z konfliktu, nie zależy mu ani na udowodnieniu własnych racji, ani na rozpatrywaniu poglądów partnera. Stawia na unikanie bezpośredniej konfrontacji. To przeciwieństwo stylu współpracującego (a nie rywalizacji).
Plusy: nie eskaluje konfliktu i tonuje różnice zdań. Redukuje stres i oszczędza czas.
Minusy: ukrywa problem i opóźnia jego rozwiązanie.

Stosuj unikanie, gdy: cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo; nie ma żadnych szans na zaspokojenie naszych pragnień; straty z powodu kontynuowania konfliktu przeważają nad ewentualnymi zyskami z jego rozwiązania; trzeba sobie lub partnerom dać czas na ochłonięcie, zredukowanie napięcia emocjonalnego; jest potrzebny czas na zebranie niezbędnych informacji do podjęcia decyzji; inni potrafią skutecznie rozwiązać konflikt.

 

B – AKOMODACJA/DOSTOSOWYWANIE SIĘ

Niska asertywność i wysoka kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji akomodacyjnych. Człowiek o takich cechach dąży do rekonstrukcji własnych poglądów, lecz czyni to nie z powodu bezwzględnej akceptacji poglądów drugiej osoby, a raczej ze względu na pożądaną jego zdaniem współpracę. Priorytetem jest bowiem utrzymanie relacji, a nie zwycięstwo, dlatego ludzie o takich cechach chętnie pomagają innym, wspierają ich, szybko odbudowują harmonię w relacji. Jest to przeciwieństwo stylu rywalizującego.
Plusy: minimalizuje straty, kiedy przeciwnik jest silniejszy, i podtrzymuje relacje.
Minusy: tworzy poczucie wykorzystania i wywołuje niechęć.

Stosuj akomodację, gdy: masz świadomość, że jesteś w błędzie i pozwalasz, aby „lepsze” stanowisko zwyciężyło; sprawa jest ważniejsza dla partnera niż dla ciebie, przyczyniasz się wtedy do utrzymania poprawnych stosunków między wami; ważniejsze jest zdobycie zaufania partnera niż wynik rozwiązania konfliktu; ważne jest zachowanie zgody i unikanie rozdźwięku.

 

C – KOMPROMIS

Średnia asertywność i średnia kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji kompromisowych. Człowiek o takich cechach stara się odnieść pewne korzyści, przyznając także partnerowi prawo do ich części. Może więc rezygnować z części własnych korzyści na rzecz partnera, ponieważ wartościami nadrzędnymi są dla niego: pojednanie i zgoda.
Plusy: praktyczny w skomplikowanych problemach bez prostych rozwiązań; wszystkie strony mają te same prawa.
Minusy: nikt nie jest do końca zadowolony; nie gwarantuje wypracowania i wprowadzenia w życie optymalnego rozwiązania.

Stosuj kompromis, gdy: interesy nie są zbyt ważne i nie warte większych wysiłków w ich obronie; równi sobie partnerzy zmierzają do wykluczających się celów; wystarczające jest osiągnięcie czasowego porozumienia; konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji presji czasowej; zawodzi rywalizacja i współpraca.

 

D – RYWALIZACJA

Wysoka asertywność i niska kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji rywalizacyjnych. Człowiek o takich cechach dąży do rozstrzygania konfliktu na swoją korzyść – głównie w tym znaczeniu, że pragnie okazać wyższość własnych racji nad racjami drugiej osoby. Reprezentuje autorytarne podejście. To przeciwieństwo stylu dostosowawczego. Ten styl pozwala odnieść szybkie zwycięstwo, jasno ustalić pozycję (swoją i drugiej osoby), obronić swoje interesy.
Plusy: szybki i zorientowany na osiągnięcie wyniku.
Minusy: może wywołać nieufność lub wrogość.

Stosuj rywalizację, gdy: konieczne jest szybkie działanie, np. w kryzysie; ważne, ale niepopularne sprawy muszą być wprowadzane w życie, np. zaostrzenie dyscypliny; racja jest bezwzględnie po twojej stronie; druga strona celowo stosuje taktyki nierywalizacyjne, aby uniknąć rozwiązania konfliktu.

 

E – WSPÓŁDZIAŁANIE

Wysoka asertywność i wysoka kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji współdziałania. Człowiek o takich cechach nawiązuje współpracę z partnerem po to, by zrealizować swoje cele. Można więc powiedzieć, że wykorzystuje on pozytywnie sytuację konfliktu, ponieważ nie odrzuca drugiej osoby, ale współdziała z nią w imię własnych interesów. Współdziałanie umożliwia wypracowanie skonfliktowanym stronom optymalnego porozumienia i zmniejsza wpływ negatywnych emocji. Wymaga empatii i wglądu w sytuację drugiego człowieka, buduje trwałą współpracę, wzmacnia relację, a podjęte decyzje mają pełną akceptację obu stron. To przeciwieństwo stylu unikającego.
Plusy: tworzy atmosferę zaufania, podtrzymuje pozytywne relacje i zachęca do działania.
Minusy: wymaga dużo energii i jest czasochłonny.

Stosuj współdziałanie, gdy: ważne jest znalezienie wspólnego rozwiązania, a kompromis nikogo nie satysfakcjonuje; sprawa dotyczy grupy osób i ważne jest uwzględnienie opinii innych osób o odmiennym sposobie widzenia problemu; celem jest osiągnięcie porozumienia poprzez integrację, różnych poglądów; dąży się do pokonywania uczuć wrogości; celem jest uczenie się obiektywizmu – weryfikujemy własne poglądy i staramy się zrozumieć punkt widzenia innych.

 

Już wiesz, w jaki sposób reagujesz najczęściej? To spójrz jeszcze, jakich stylów rozwiązywania konfliktów możesz się nauczyć. A ja trzymam kciuki, by tych konfliktów nie było jednak zbyt dużo. 😉

 

21 thoughts on “Jak rozwiązujesz konflikty? Sprawdź! Profesjonalny test

 1. Wyszlo mi wspoldzialanie, ale fajnie ! Bardzo pomocny ten test, mozna skorygowac swoja postawe, kiedy np. za bardzo komus ulegamy, albo jestesmy zbyt konfliktowi. Zauwazylam tez, ze czesto rozumiem dwie strony konfliktu, gdy ludzie nie moga sie ze zoba porozumiec. Nawet myslalam w pewnym czasie o zawodzie mediatora 🙂

  Polubienie

  • Zrobiłam kursy mediacji – największym wyzwaniem było dla mnie zachowanie pełnej bezstronności. Mediator nie może żadnej ze stron podpowiedzieć, jak rozwiązać problem, to musi zawsze wyjść od stron. Ale praca bardzo ciekawa i satysfakcjonująca! 😊😊

   Polubienie

 2. Mam ciekawy wynik 🙂 Wygrała rywalizacja, ale tylko dwa punkty mniej zdobyło współdziałanie. Wydawało mi się, że to całkiem rozdzielne podejścia, ale może po prostu potrafię się dostosować do sytuacji i dobieram do niej styl rozwiązywania konfliktu? Mam nadzieję, że tak jest 🙂

  Polubienie

  • Czasem konfrontacja jest niezbędna. Jeśli masz równie wysokie współdziałanie, to znaczy że i w ten sposób bardzo często reagujesz. Za to pewnie rzadko stosujesz uniki – a one czasem ułatwiają życie, zwłaszcza w dtobnych sprawach… 😉😉

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s